כינויים במילים

לבנות:


פ33ת kנ!ש מג*ל 3

פ33ת פשע מג*ל 9

פ33ת kש מג*5 6

ש!22ה א2ל ש!!ה

הכ*נ!* ה!א 2ש*נ!*

מת!קה 2ט*7!ף

פ33ה בסט**5

עצ!7 ש!!ה 2אז!7

ש7!פה 2ל* ת7!פה

נשמה ע!צ7ת נש*מה

כ!ס*ת עם ט!ס*ק

מס!22ת 5כם תראש מג*5 3

ב!2ה 2פ!זה

משת*קה 2נש*קה

מ!תק שא*ן לה ע!תק

ש!דדת 2נ(ק)*ם

מאמ* 2ט7!ף

קח ע3ה אנ* ש!!ה

כ!2שת 2רשת

כ!2שת שפת**ם מג*ל שנת**ם

(ט)*פה מש(!)געת

לבנים:


$שרוט בראש מגיל 3 $

$סטלן קטלן $

$סטלן מגיל קטן $

$סטלן בפנאן$

$גרבצן מחומצן $

$חתיך עם שפיך$

$חרמן עוד מהגן$

$חמוד עם עמוד $

$כוסון עוד מהגנון $

$כוסון מאשקלון $

$קשיש על חשיש $

$ת{ל}מיד ח{כ}ם $

$שקוף שאני יפיוף $

$בחור צעיר עובד בעיר $

$סנדלר עם אולר $

$עצור כוסון ברמזור $

$איטריה כמו שימשיה$

$הדוקר משידור חוקר$

$מדליק בקליק$

$דרדס על גראס$

$גבר עד הקבר $

$דוגמן עוד מהגן $

$אקדח כמו המזרח $

$כריש על חשיש $

$ח(כ)ם בלילה$

$על ענן בפאנן $

$תנין על ניקוטין$

$דופק ת'ראש מגיל 3 $

$מסטול בחיתול $

$הורס ולא קורס$

$כוסון עם ניסיון $

$כריש עם גוף של פטיש $